Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden, sammanträde 2021-09-28, protokoll §§ 51-65.

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-28

Justeringsdatum

2021-10-06

Anslagsdatum

2021-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?