Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2021-09-29, protokoll §§ 258-284

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-09-29

Justeringsdatum

2021-10-12

Anslagsdatum

2021-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsen sammanträde 2021-09-29

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?