Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2021-10-26, protokoll § 105.

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden.

Sammanträdesdatum

2021-10-26

Justeringsdatum

2021-10-26

Anslagsdatum

2021-10-26

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?