Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2021-10-13, protokoll § 301.

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-10-13

Justeringsdatum

2021-10-26

Anslagsdatum

2021-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?