Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2021-10-20, protokoll §§ 285-319

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-10-20

Justeringsdatum

2021-10-27

Anslagsdatum

2021-10-28

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?