Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2021-10-21, protokoll §§ 209-228.

Styrelse/nämnd

Häslo- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-10-21

Justeringsdatum

2021-11-02

Anslagsdatum

2021-11-02

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträde 2021-10-21

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?