Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2021-11-10--11, protokoll omedelbar justering § 235

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-11-10--11

Justeringsdatum

2021-11-10

Anslagsdatum

2021-11-10

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll "instans" sammanträde ÅÅÅÅ-MM-DD

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?