Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts, sammanträde 2021-10-12, protokoll §§ 76 – 85

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-10-12

Justeringsdatum

2021-10-25

Anslagsdatum

2021-11-11

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Ingela Mattsson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?