Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2021-10-27, protokoll § 313

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-10-27

Justeringsdatum

2021-11-16

Anslagsdatum

2021-11-16

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?