Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2021-11-03, protokoll §§ 320, 342

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-11-03

Justeringsdatum

2021-11-16

Anslagsdatum

2021-11-17

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?