Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott, sammanträde 2021-11-02, protokoll § 88

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-11-02

Justeringsdatum

2021-11-17

Anslagsdatum

2021-11-17

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?