Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-11-23, protokoll omedelbar justering § 105

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-11-23

Justeringsdatum

2021-11-23

Anslagsdatum

2021-11-23

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Ingela Mattsson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?