Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden, sammanträde 2021-11-22, protokoll §§ 93 - 106

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-22

Justeringsdatum

2021-11-26

Anslagsdatum

2021-11-26

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?