Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2021-11-17, protokoll §§ 320-358

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-11-17

Justeringsdatum

2021-11-30

Anslagsdatum

2021-12-01

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?