Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Patientnämnden, sammanträde 2021-11-23, protokoll §§ 51-64

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-23

Justeringsdatum

2021-12-03

Anslagsdatum

2021-12-06

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?