Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2021-12-07, protokoll omedelbar justering §126

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-07

Justeringsdatum

2021-12-07

Anslagsdatum

2021-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Handlingen finns tillgäng på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Ingela Mattsson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?