Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämndens, sammanträde 2021-12-09, protokoll omedelbar justering § 114

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-09

Justeringsdatum

2021-12-09

Anslagsdatum

2021-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Ingela Mattsson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?