Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2021-12-08, protokoll omedelbar justering § 289

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-12-08

Justeringsdatum

2021-12-08

Anslagsdatum

2021-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?