Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2021-12-15, protokoll omedelbar justering §§ 363, 388

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-12-15

Justeringsdatum

2021-12-15

Anslagsdatum

2021-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?