Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden, sammanträde 2021-12-07, protokoll §§ 66-81.

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-07

Justeringsdatum

2021-12-16

Anslagsdatum

2921-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Länk till orotokoll Trafiknämnden 2021-12-07.

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?