Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2021-12-08, protokoll §§ 279-317

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-12-08

Justeringsdatum

2021-12-20

Anslagsdatum

2021-12-20

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?