Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden, sammanträde 2021-12-14, protokoll §§ 107 – 120

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-14

Justeringsdatum

2021-12-20

Anslagsdatum

2021-12-20

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?