Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2021-12-01, protokoll §§ 364 – 366

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-12-01

Justeringsdatum

2021-12-21

Anslagsdatum

2021-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?