Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Krisledningsnämnden, sammanträde 2021-12-20, protokoll §§ 10–12

Styrelse/nämnd

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-20

Justeringsdatum

2021-12-20

Anslagsdatum

2021-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?