Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2021-12-09, protokoll §§ 101 - 124

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-09

Justeringsdatum

2021-12-21

Anslagsdatum

2021-12-21

Anslagen av

Sekreterare: Ingela Mattsson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?