Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-11-23, protokoll §§ 91 - 110

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-11-23

Justeringsdatum

2021-12-21

Anslagsdatum

2021-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Ingela Mattsson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?