Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge, sammanträde 2021-12-17, protokoll §§ 45-57.

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2021-12-17

Justeringsdatum

2021-12-21

Anslagsdatum

2021-12-22

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?