Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2021-12-15, protokoll §§ 359-397

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-12-15

Justeringsdatum

2021-12-27

Anslagsdatum

2021-12-27

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?