Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2021-12-16, protokoll §§ 250-272

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-16

Justeringsdatum

2021-12-29

Anslagsdatum

2021-12-29

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll hälso- och sjukvårdsnmämnde sammanträde 2021-12-16

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?