Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden, sammanträde 2022-01-11, protokoll §§ 1 – 5

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-01-11

Justeringsdatum

2022-01-11

Anslagsdatum

2022-01-11

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?