Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2022-03-16, protokoll §§ 36-76

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-03-16

Justeringsdatum

2022-03-27

Anslagsdatum

2022-03-28

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?