Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2022-03-24, protokoll §§ 38 – 57

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-24

Justeringsdatum

2022-03-30

Anslagsdatum

2022-03-30

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?