Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Krisledningsnämnden, sammanträde 2022-03-23, protokoll §§ 1-3

Styrelse/nämnd

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-23

Justeringsdatum

2022-03-31

Anslagsdatum

2022-03-31

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?