Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2022-03-23, protokoll §§ 95 – 97

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-03-23

Justeringsdatum

2022-04-01/04

Anslagsdatum

2022-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?