Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2022-04-06, protokoll omedelbar justering §§ 40-41

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-04-06

Justeringsdatum

2022-04-06

Anslagsdatum

2022-04-06

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?