Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet, sammanträde 2022-04-01, protokoll §§ 39, 42

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2022-04-01

Justeringsdatum

2022-04-11

Anslagsdatum

2022-04-11

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?