Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2022-04-12, protokoll §§ 21-41

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-12

Justeringsdatum

2022-04-21

Anslagsdatum

2022-04-21

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Karolina Edlund

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?