Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2022-04-13, protokoll §§ 105 – 106

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-04-13

Justeringsdatum

2022-04-23 och 25

Anslagsdatum

2022-04-26

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?