Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2022-04-14, protokoll §§ 25-40

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-14

Justeringsdatum

2022-04-25

Anslagsdatum

2022-04-26

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Karolina Edlund

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?