Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnd, sammanträde 2022-04-19, protokoll §§ 20 – 33

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnd

Sammanträdesdatum

2022-04-19

Justeringsdatum

2022-04-25 och 26

Anslagsdatum

2022-04-26

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?