Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2022-04-21, protokoll §§ 58-79.

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-21

Justeringsdatum

2022-04-27

Anslagsdatum

2022-04-27

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?