Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2022-04-27, protokoll §§ 77-109

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-04-27

Justeringsdatum

2022-05-02

Anslagsdatum

2022-05-04

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsens sammanträde 2022-04-27

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?