Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2022-05-11, protokoll omedelbar justering § 77

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-05-11

Justeringsdatum

2022-05-11

Anslagsdatum

2022-05-12

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Regionfullmäktige sammanträde 2022-05-11

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?