Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2022-05-17, protokoll omedelbar justering § 51

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-17

Justeringsdatum

2022-05-17

Anslagsdatum

2022-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2022-05-17 § 51 Länk till annan webbplats.

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Karolina Edlund

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?