Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2022-05-04, protokoll § 129

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-04

Justeringsdatum

2022-05-17 och 18

Anslagsdatum

2022-05-18

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?