Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2022-05-19-20, protokoll omdelbar justering § 99.

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-19-20

Justeringsdatum

2022-05-23

Anslagsdatum

2022-05-23

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll "instans" sammanträde ÅÅÅÅ-MM-DD

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?