Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2022-05-17, protokoll §§ 41-50 52-56

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-17

Justeringsdatum

2022-05-23

Anslagsdatum

2022-05-23

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2022-05-17 Länk till annan webbplats.

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Karolina Edlund

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?