Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden, sammanträde 2022-05-20, protokoll §§ 11-16, 18-22

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2022-05-20

Justeringsdatum

2022-05-23

Anslagsdatum

2022-05-23

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll "instans" sammanträde ÅÅÅÅ-MM-DD Länk till annan webbplats.

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Karolina Edlund

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?