Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2022-05-24, protokoll omedelbar justering §§ 45 och 48

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-24

Justeringsdatum

2022-05-24

Anslagsdatum

2022-05-24

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Karolina Edlund

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?