Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2022-05-11 §§ 66-91

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-05-11

Justeringsdatum

2022-05-24

Anslagsdatum

2022-05-24

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?